De Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

De MR van IKC Zuiderenk bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De samenstelling van de huidige OR kunt u lezen op het Informatieblad.
Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is: mr.zuiderenk@kitsprimair.nl

GMR

Omdat er meerdere basisscholen onder het bestuur van Kits Primair vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Is meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. 

Namens IKC Zuiderenk heeft een ouder zitting in de GMR. Op het informatieblad kunt u lezen wie.

Call Now Button