Richtlijn gebruik mobiele telefoons

Op IKC Zuiderenk is het bezit en gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Uitzondering geldt voor de kinderen die ver van school wonen. Met deze ouders is van te voren overleg is geweest over het bezit en het gebruik van een mobiele telefoon.

 Toelichting: 

In onze richtlijn verbieden wij het gebruik van mobieltjes in school en op het schoolplein. Onze school beschikt over meerdere telefoonlijnen, dus met de bereikbaarheid van de school zit het wel goed. Daarom is het niet nodig dat onze leerlingen mobiele telefoons mee naar school nemen. Ook tijdens het overblijven willen we de telefoontjes niet zien. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar school bereikbaar is wanneer uw kind ver van school woont. Daarover gaan we dan graag met u in overleg. Deze kinderen mogen na overleg de telefoon wel meenemen, maar zij laten deze uitgeschakeld in de school en op het schoolplein. Ze leveren hun telefoon voor de les begint in bij de groepsleerkracht en krijgen de telefoon na schooltijd weer mee terug. Pas wanneer de kinderen het schoolterrein verlaten, kan de mobiele telefoon weer aan.

Wij wijzen u er met nadruk op dat wij niet aansprakelijk zijn voor vermissing, diefstal of schade aan mobiele telefoons. 

Call Now Button