Oud papier

Het oud papier wordt in principe elke 2e zaterdag van de maand gehaald (uiteraard met uitzonderingen van vakantieperiodes).  De opbrengst komt ten goede aan de school en aan alle leerlingen, zodat het niet meer dan logisch is dat we bij de inzameling van het oud papier dan ook een beroep doen op alle ouders van onze leerlingen.

Intekenen voor het rooster oud papier/ potgrondactie/ oud ijzer 2023-2024 gaat via de Parro app.
We verzamelen ‘s morgens om 09.00 uur bij de parkeerplaats van de school.
Mocht u verhinderd zijn, dan dient u onderling te ruilen. Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Tip: noteer uw “beurt” alvast in uw agenda!

  

 

Oud papier
Call Now Button