De Ouderraad (OR)

De samenstelling van de huidige OR vindt u op het informatieblad (Ons IKC – Documenten). 

Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een OR (ouderraad). De ouderraad brengt onder meer advies uit aan de medezeggenschapsraad. Het hoofddoel van de OR is het bevorderen en in stand houden van het contact en goede verstandhouding tussen leerlingen, ouders en school. Zo bevordert de OR het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door de ouders bij zowel binnen– als buitenschoolse activiteiten.

De OR organiseert ieder jaar een zakelijke ouderavond. De OR brengt dan verslag uit van haar activiteiten.
Op deze avond wordt u ook geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen tijdens het schooljaar. U krijgt dan ook een financieel overzicht. Deze gelden komen in de Steunstichting Kits Primair waar een aparte rekening onder hangt van ikc Zuiderenk. Deze gelden komen uit  het schoolfonds, oud papier, e.d. en worden door de OR beheerd. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders.  Het geld wordt besteed aan de diverse activiteiten op school. De hoogte van de  vrijwillige bijdrage wordt op de zakelijke ouderavond of via nieuwsbrief aan u bekend gemaakt.
Tijdens het schooljaar wordt u ook geïnformeerd over de hoogte van de schoolreisbijdrage. In groep 7 en 8 zijn de kosten hoger i.v.m. de meerdaagse schoolreis. 

De ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage zijn vrijwillig. De ouderraad rekent echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle kinderen kunnen worden aangeboden. 

Call Now Button