De Ouderraad

Vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs

De ouderraad op IKC Zuiderenk bestaat uit een aantal ouders. Deze ouders organiseren en helpen bij diverse (feestelijke) activiteiten voor de kinderen. 
Voorbeelden zijn de Sinterklaasviering, het versieren van het IKC voor de Kerst en de laatste schooldag.
De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Er is een centrale steunstichting die de vrijwillige ouderbijdrage beheert van alle scholen binnen de stichting. In het bestuur van deze stichting zijn alle scholen vertegenwoordigd door één of twee ouders uit iedere ouderraad en alle directies van de scholen.
De samenstelling van de huidige OR kunt u lezen op het informatieblad.
Het mailadres van de OR is: or.zuiderenk@kitsprimair.nl 

Ouderraad (OR)

Voor de leerlingen van het basisonderwijs vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de kosten voor deelname van leerlingen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schoolreisje of een voorleesontbijt. 
Het gaat nadrukkelijk om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders worden niet verplicht om de bijdrage te betalen en kinderen worden niet van activiteiten uitgesloten als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Ook als u niet betaalt, doet uw kind gewoon mee. 
Als er te weinig budget is voor de plannen van het IKC, kan besloten worden om extra activiteiten niet te laten doorgaan.  
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor schooljaar 23-24 is het bedrag € 50,00. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 komt daar een extra bijdrage van € 20,00 bij voor het schoolkamp.  

Call Now Button