Sinds jaar en dag halen ouders van leerlingen van de Pieter van Thuyl maandelijks het oud papier op. De opbrengsten van het oud papier zijn fors (ruim 300 euro per maand) en hierdoor is de school al jaren in staat om een minimale vrijwillige ouderbijdrage te vragen (op andere scholen is dit bedrag veel hoger). Ook hebben we door de hoge opbrengsten dit schooljaar de luxe om per kind 10 euro in mindering te kunnen brengen op het bedrag voor het schoolreisje. Dit merkt u als ouder/verzorger direct in uw portemonnee

Voor het organiseren van diverse activiteiten (zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste schooldag, etc.) is de OR in zeer grote mate afhankelijk van de opbrengsten van het oud papier. Zonder deze opbrengsten worden de mogelijkheden enorm beperkt en zullen we samen moeten kijken naar andere manieren om geld in te zamelen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage of het houden van sponsoracties.

De OR merkt dat het steeds moeilijker wordt om het rooster met vrijwilligers voor het ophalen van het oud papier rond te krijgen. Het inzamelen van het oud papier valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers houdt alles op.Voor het huidige schooljaar is het rooster met vrijwilligers rond.

Download het rooster 2015-2016

Mocht u ingeroosterd staan en u bent verhinderd, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Call Now Button