De leerplicht / verlofregeling in Nederland

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.

Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

De richtlijn leerplicht verzuim, is wettelijk vastgesteld en op te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe

https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=2909&mAlle=J

Zie ook    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

Verlof aanvragen?

Indien u vrij wilt vragen voor uw kind(eren), dan kunt u dit doen via de verlofaanvraag (worddocument) of verlofaanvraag (pdf document). In een aantal gevallen wordt er ook gevraagd om een vakantieverklaring-werkgever-zelfstandige in te vullen. 
Het liefst ontvangen wij dit formulier minimaal twee weken voor de datum/periode van het verlof.
Het formulier kan ingeleverd worden op school, maar u mag het ook mailen naar csa@kitsprimair.nl
U ontvangt antwoord via de ons bekende mailadressen;  zorg dus dat de school over uw correcte mailadres beschikt. 

Call Now Button